måndag 12 september 2016

Sonja Åkesson blev utgångspunkten för vecka 37

En ny vecka, måndag och vi börjar med ett skrivpass för att dra igång pennorna på skrivarlinjen. Förmiddagen ägnades åt skrivövningar i Sonja Åkessons anda. Inspirerad av dikten "Skummat" ledde Alva gruppen in i ord och associationer utifrån stunden och utifrån dagstidningar.


Framåt lunch fanns nya dikter på anslagstavlan, tidningsdikter, som likt Sonja Åkessons "Skummat" komponerats av ord, ordsammansättningar och textfragment ur dagstidningar.


Eftermiddagen ägnades sedan åt textsamtal i smågrupper där dikter, skrivna med Sonja Åkessons dikt "Självbiografi - replik till Ferlinghetti" som form- och innehållsinspirationskälla, lästes och fick respons.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar