fredag 13 januari 2017

En rörelse i det offentliga rummet från Kulturhuset till Insomnia

Skrivarna avslutade den första veckan på vårterminen med en dag i staden, en dag då vi rörde oss i det offentliga rummet. Vi började dagen på Kulturhuset och lät människor och människors rörelse genom huset inspirera till text. Vi tog oss sen vidare till utställningen Insomnia som handlar om sömnlöshet som kulturellt fenomen. Begreppen sömn - vakenhet, vila - rörelse, drömlik frånvaro - rastlös tillgänglighet visade sig på olika sätt i konstverken som till större del är skapade av samtida konstnärer. Frågorna "har vi skapat en kultur som slutat sova" och "vad skapar vår tids ständiga tillgänglighet" väcktes av utställningen. När vi tillsammans sammanfattade dagen blev några av orden: fördjupad, ljus, igenkänd, drömmar, vaken, rörelse, lugn.

 Two Roaming Beds av konstnären Carsten Höller, sängarna rör sig långsamt och gör sina egna avtryck i utställningen.

 Julia Feyrer och Tamara Henderson hade skapat en "Mara", den som sägs skapa mardrömmen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar